Onderwijsheid

Onderwijsheid

Wanneer alle leerkrachten meer zouden werken aan het ontwikkelen van talenten voor alle leerlingen, hebben leerlingen veel meer autonomie en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Door deze ontwikkeling zal de motivatie voor leren worden vergroot. Passief leren wordt actief leren. Zaken worden niet meer zomaar aangereikt, maar de leerlingen moeten er actief naar op zoek. Iets wat je zelf doet en bereikt geeft meer voldoening. Extrinsieke motivatie wordt intrinsieke motivatie. Door op deze manier te werken krijg je geen cijfer, maar zegt het wel iets over het leerrendement. 

In onderstaande trainingen staan verschillende onderwerpen centraal die bijdragen aan de ontwikkeling van talenten van alle leerlingen.

Executieve functies

Executieve functies of kort gezegd EF krijgt steeds meer bekendheid. En terecht! Een jaar of 10 geleden kwam ik er voor het eerst mee in aanraking door een teamscholing. Het raakte mij en daardoor heb ik veel leerlingen kunnen begeleiden in de ontwikkeling van hun executieve functies. Executieve functies heb je nodig om taken te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:
» Planning
» Geheugen,
» Concentratie
» Flexibiliteit
» Impulsbeheersing en emotieregulatie.

In deze training worden alle executieve functies behandeld en gaan we d.m.v. zelf ingebrachte casussen aan de slag.

Na deze training: 

» Heeft iedere deelnemer de nodige kennis van de executieve functies en vaardigheden
» Heeft iedere deelnemer handvatten met betrekking tot het bedenken en inzetten van interventies
» Weet iedere deelnemer hoe je gericht executieve functies en vaardigheden een plaats geeft binnen het onderwijsprogramma
» Weet iedere deelnemer hoe de executieve vaardigheden van de leerlingen  kunnen worden versterkt
» Kennis van diverse gespreksvaardigheden

Mindset

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Jammer genoeg verdwijnt deze passie voor leren bij sommige kinderen en lijken ze hun motivatie te verliezen wanneer het lastig wordt.

Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, kan het zijn dat leerlingen afhaken. 

De grondlegger van de mindsettheorie, Carol Dweck, verklaart waarom dit kan gebeuren. Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset.

Deze training helpt je om de mindsettheorie zo effectief mogelijk in te zetten. Onderwerpen die d.m.v. werkvormen aan bod komen:
» Aangaan van uitdagingen
» Comfortzone en de leerkuil
» Groeitaal

Daarnaast kijk je naar je eigen mindset en ontdek je hoe je de omgeving van het kind optimaal kunt betrekken bij de begeleiding die je biedt.

Talentcoach

‘What’s good for the best, is good for the rest’ en dit inzicht leeft steeds breder. We zien in de praktijk steeds vaker dat scholen inzetten op brede talent-ontwikkeling en gepersonaliseerd leren. Kijken we naar modellen die ‘de 21ste-eeuwse-vaardigheden’ beschrijven, dan komen die vaardigheden vrijwel geheel overeen met de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Wat komt aan bod in de training talentcoach:

» Coachend lesgeven is een manier van lesgeven die een andere rol van de leerkracht vraagt dan je tot nu toe gewend bent. Je ervaart welke manier van vragen stellen (d.m.v. Taxonomie van Bloom) en begeleiden, helpend zijn voor de ontwikkeling van leerlingen.

» Je krijgt inzicht in de verschillende denkvoorkeuren van leerlingen. Hierdoor kun je voldoen aan de 3 psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. 

» Je maakt kennis met diverse expressiestijlen. Door middel van 'producten' ben je in staat een publiek te tonen wat je geleerd hebt. Dit kan op verschillende manieren. In de training maak je kennis met voorbeelden die aansluiten bij de Taxonomie van Bloom en Meervoudige intelligentie. 

Meervoudige intelligentie

Volgens Howard Gardner bestaat er niet zo iets als maar een intelligentie of maar een IQ. Elk mens beschikt over meerdere intelligenties, waarvan sommige heel sterk zijn en andere minder sterk zijn ontwikkeld. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Eigenlijk gaat het er dus niet om 'hoe knap je bent', maar om 'hoe je knap bent'. Gardner onderscheidt hierbij acht manieren waarop je in meer of mindere mate knap kunt zijn. Voor de meeste mensen geldt dat zij drie hiervan het meest geneigd zijn in te zetten.
» Verbaal-linguïstisch: woordknap.
» Logisch-mathematisch: rekenknap.
» Visueel-ruimtelijk: beeldknap.
» Muzikaal-ritmisch: muziekknap.
» Lichamelijk-kinesthetisch: beweegknap.
» Naturalistisch: natuurknap.
» Interpersoonlijk: mensknap.
» Intrapersoonlijk: zelfknap.

Wat komt aan bod in deze training:

» Je leert wat Meervoudige Intelligentie is.  
» Door middel van coöperatieve werkvormen ervaar je een aantal van de 8 intelligenties.
» Je leert door de bril van MI te kijken naar je leerlingen en ontdek je nieuwe talenten
» Bewustwording op welke manier je leerlingen optimaal leren.

Welke wijsheid voeg jij toe aan je onderwijs?

  • Leerlingen bewust maken van hun executieve functies om taken beter te kunnen uitvoeren;
  • Leerlingen beter begrijpen in hun manier van leren;
  • Leerlingen begeleiden in zelfontdekkend leren om te voldoen aan de 3 basis psychologische behoeften: autonomie, verbinding en competentie;
  • Leerlingen kennis laten maken met hun mindset en wat dit betekent voor hun prestaties en welbevinden;
  • Of leerlingen intrinsiek gemotiveerd, bewuster en een stevige basis bieden in deze 21ste eeuw?